Nejlepší hudba ve městě /
Celý playlist
Ostatní

Na poslední chvíli: Velký přehled vysokých škol, kam se ještě můžete hlásit

Avatar photo Martina Hoblová
28. 07. 2022

Americký spisovatel Ernest Hemingway řekl: „Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát.“ A to platí zejména, pokud jste se nedostali na vysokou školu hned v prvním kole. Pokud vás to trápí, šanci máte v druhém (případně i třetím) kole. Nic tedy není ztraceno, některé vysoké školy stále berou!

Výběr není sice už tak široký, ale kdo chce, ten si svůj obor určitě najde. Přihlášky můžete samozřejmě podávat i na soukromé školy, a to většinou do konce září, nebo na vyšší odborné a jazykové školy. Vypsaná jsou také přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi. Veškeré informace se dozvíte na webových stránkách jednotlivých škol a fakult.

Stres z maturity či přijímaček: Jak se ho zbavit a proč dělat mezi učením pauzy na výlet?

Redakce / 22. 04. 2022

Last minute přihlášky

Slezská univerzita Opava
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, nově akreditovaný program Audiovizuální tvorba, přihlášky je možné podat
do 29. 7. 
slu.cz

České vysoké učení technické Praha
Fakulta stavební, přihlášky do 31. 7. 
cvut.cz

Vysoké učení technické Brno
Fakulta chemická přijímá přihlášky do 31. 7. (do 15. 9. v anglickém jazyce)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií čeká na zájemce o studium do 1. 8.
Fakulta strojního inženýrství do 12.8.2022
vut.cz

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Filozofická fakulta a Přírodovědecká fakulta přijímají do vybraných studijních programů do 31. 7. 
mojeuhk.cz

Jihočeská univerzita České Budějovice
Teologická fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod (bakalářský program Ochrana vod) umožňují podat přihlášku do 31. 7.
Zemědělská fakulta má termín posunutý až do 14. 8.
jcu.cz

Západočeská univerzita Plzeň
Fakulta ekonomická má termín do 31. 7.
Fakulta strojní do 8. 8.,
Fakulta aplikovaných věd a Fakulta elektrotechnická dávají čas do  15. 8.
Fakulta filozofická do 31.8.2022
 
zcu.cz

Janáčkova akademie múzických umění Brno
Divadelní fakulta čeká na uchazeče o studium do 31. 7.  
jamu.cz

Mendelova univerzita Brno
Lesnická a dřevařská fakulta přihlášky přijímá do 31. 7. 
mendelu.cz

Technická univerzita Liberec
Fakulta textilní má termín do 31. 7.
Ekonomická fakulta čeká do 15. 8.
Fakulta zdravotnických studií do 19.8.2022
Fakulta strojní uzavírá příjem přihlášek až 31. 8.

tul.cz

Univerzita Palackého Olomouc
Cyrilometodějská teologická fakulta čeká na uchazeče o studium do 31.7. 
upol.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební, Fakulta strojní a Hornicko-geologická fakulta mají uzávěrku přihlášek 31. 7.
Ekonomická fakulta čeká na uchazeče o studium bakalářského a magisterského studia do 15. 8.
Fakulta materiálově-technologická přijímá přihlášky do 31. 8.
vsb.cz

Do You speak English? Ani trochu? Potom můžete mít v Česku problém

Martina Hoblová / 14. 07. 2022

Kde máte víc času?

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky čeká do 5. 8.
Fakulta ekonomicko-správní (nově akreditovaný program Digitální podnikání) do 8. 8.2022
Fakulta chemicko-technologická dává čas do 10.8.2022
Fakulta filozofická až do 14.8.2022
upce.cz

Univerzita Karlova Praha
Husitská teologická fakulta čeká do 4. 8. 
Katolická teologická fakulta přijímá přihlášky do 5. 8. 
Evangelická teologická fakulta dává uchazečům prostor do 7. 8.
Filozofická fakulta nabízí termín 8. 8.
cuni.cz

Jihočeská univerzita České Budějovice
Fakulta ekonomická má uzavírku přihlášek 5. 8.
Fakulta zemědělská a technologická přijímá do 14. 8.
Přírodovědecká fakulta do 17. 8.
jcu.cz

České vysoké učení technické Praha
Fakulta dopravní čeká přihlášky do 10. 8. ( a pro studium v Děčíně až do 28. 8.)
Fakulta strojní uzavírá příjem zájemců 19. 8.
Fakulta elektrotechnická do 21. 8.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má termín 5. 9.
Masarykův ústav vyšších studií: Ekonomika a management (bakalářský) a Projektové řízení inovací (magisterský) přijímají přihlášky do do 24. 8., Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (bakalářský) do 31. 8.  a anglické programy pouze pro uchazeče z ČR a EU do 8. 8.
Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně do 12. 8. 
cvut.cz

Univerzita Tomáše Bati Zlín
Fakulta humanitních studií (v anglickém nebo německém jazyce) přijímá přihlášky do 11. 8.
Fakulta aplikované informatiky má uzávěrku 31. 8.
Fakulta technologická čeká do 15. 9.
utb.cz

Vysoké učení technické Brno
Fakulta strojního inženýrství nabízí termín 12. 8. 
vutbr.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta uzavírá příjem přihlášek 12. 8.
Filozofická fakulta dává šanci do 15. 8.
Přírodovědecká fakulta čeká do 17. 8.
Fakulta zdravotnických studií přijímá uchazeče do 22. a 31. 8. (v závislosti na studijních programech)
Fakulta strojního inženýrství má termín 29. 8.
Fakulta sociálně ekonomická až do 10. 9.
Fakulta životního prostředí dokonce do 12.9.
myjsmeujep.cz

Masarykova univerzita Brno
Přírodovědecká fakulta čeká vaše přihlášky do 14.8.2022
muni.cz

Veterinární univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (včetně nově akreditovaného programu Veterinární ochrana veřejného zdraví) čeká na zájemce o bakalářský obor do 15. 8., magisterský obor má uzávěrku přihlášek 2. 9. 
vfu.cz

Ostravská univerzita Ostrava
Filozofická fakulta nabízí termín 14. 8.
osu.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Všechny obory mají 3. kolo přihlášek do 24. 8.
vspj.cz

Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice
Bakalářské programy Strojírenství, Technologie a řízení dopravy, Pozemní stavby, Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Business Analytik a magisterské programy Logistika, Podniková ekonomika, Pozemní stavby, Strojírenství, Znalectví čekají na přihlášky do 31. 8.
vstecb.cz

Slezská univerzita Opava
Obchodně podnikatelská fakulta přijímá přihlášky do 24. 8.
Fakulta veřejných politik, Fyzikální ústav, Matematický ústav a Obchodně podnikatelská fakulta do 31.8.2022 
slu.cz

Akademie múzických umění Praha
Hudební a taneční fakulta nabízí termín dokonce až do 30. 11. 
amu.cz

THB, Skam, Euforie, Sexuální výchova: Nejlepší seriály pro generaci Z

Karin Šnýdrová / 06. 05. 2022

Hospodský kvíz: Kam chodil na pivo Mozart a který americký prezident navštívil Bohumila Hrabala U Tygra?

Marie Binarová / 28. 07. 2022

Úvodní foto: Profimedia

Diskuze
Vstoupit do diskuze
Sdílejte

Další na Expres FM