Dopoledne na Expres FM /
Celý playlist
Ostatní

Varovná znamení, která napoví, že jste vyrůstali v toxické rodině: Máte strach z ostatních a nikomu nedůvěřujete?

Redakce
Míváte někdy problémy s přehnaným vztekem, strachem, či úzkostí? Neradi a jen velmi opatrně dáváte najevo své emoce nebo vás trápí nízké sebevědomí? Je dost možné, že za to nemůžete. Tyto vlastnosti si totiž podle odborníků můžete přenášet do dospělosti ze svého dětství. Pokud jste vyrůstali v takzvané "toxické" rodině a tento vzorec chování jste viděli u svých rodičů, pravděpodobně se na vás mohl přenést. Někteří lidé totiž podle odborníků neberou dostatečný ohled na vlastní děti a jejich egoismus či lhostejnost zanechává na jejich potomcích neblahé důsledky v podobě osobnostních nebo sociálních poruch. Jak poznáte, že se trápíte v důsledku toho, jaké jste měli dětství? Následující signály vám možná odpoví na otázku.
12. 04. 2022

Když se rodiče chovají špatně ke svým dětem, zanechávají na nich celoživotní důsledky. Možná, že pokud máte vlastní děti, na základě těchto informací si také příště rozmyslíte, zda má smysl ignorovat jejich pocity nebo je přehnaně kritizovat. Zjistěte, jaké mohou být dopady na budoucí povahu dítěte, když se jeho rodiče či příbuzní nechovají, jak by měli. A jaký vliv mohlo mít negativní chování vaší rodiny na vaši osobu.

Nebezpeční psychopati: Naučte se je rozpoznat. Víte, které dva osobnostní rysy mívají nejčastěji?

Máte strach, že vámi druhý manipuluje

V "toxických" rodinách se často stává, že lidé manipulují, aby ovládali chování ostatních členů rodiny. To ale rozhodně není normální a vhodný způsob, jak druhého přimět, aby se choval tak, jak zrovna chcete. Někdy dokonce zachází lidé tak daleko, že z manipulace pomalu přejdou k citovému vydírání. A právě to je právem považováno za specifickou formu emocionálního týrání. Člověk, který si během svého vyrůstání prošel něčím podobným, potom právem může mít pocit, že méně důvěřuje svému okolí, navíc mívá problémy s navazováním vztahů. Pokud máte pocit, že s vámi vaše rodina neustále jen manipuluje, je možné, že jste v důsledku toho také vyhýbaví a nepřístupní vůči společnosti.

Máte potíže mluvit s druhými a důvěřovat

Pokud máte někdy pocit, že se vám příčí mluvit s druhými, nebo vám to prostě dělá větší potíže, rozhodně zpozorněte. Může to být v důsledku špatného dětství. Vypjatá atmosféra v rodině, nebo neustálé manipulace či citové nebo psychické vydírání totiž na člověku dovedou zanechat neblahé stopy. Někteří rodiče totiž nedokáží poskytnout svému dítěti potřebnou oporu nebo má dítě pocit, že ve své rodině musí být kvůli neustálým lžím a manipulacím neustále ve střehu.

Právě tento zvyk se pak ale jen těžko odstraňuje a lidé si ho často přenášejí také do dospělosti. Projevuje se znatelnými potížemi s důvěrou lidem i ve schopnosti mluvit upřímně a otevřeně o svých pocitech s okolím. Protože vyrůstali v problematických vztazích, nedokáží si ani představit, natož věřit v upřímné a neklamavé vztahy založené na vzájemné podpoře, důvěře, přátelství a lásce. Na základě předchozích zkušeností totiž jedinci vyrůstající v toxickém prostředí často usuzují a očekávají, že bude jejich okolí reagovat přehnaně afektovaně, budou k nim značně kritičtí, začnou jim později vyčítat některé věci, nebo je dokonce zklamou. Právě proto mívají lidé z nefunkčních rodin obecně větší problémy s navazováním vztahů v dospělosti.

Čtěte také: Získejte život, jaký chcete, díky jednoduchým psychologickým trikům

Nezvládáte prohry

Další známkou jedince, který pravděpodobně vyrůstal v nefunkčním prostředí, je také silná emoční a negativní reakce na prohry a neúspěchy. Často za to může rodina, která klade přehnané požadavky a nároky na dítě, to je ale nedokáže splnit, a má proto pocity zklamání či selhání. Takový člověk totiž dost často mívá pocit, že oproti svému okolí není dost dobrý. Někdy se dokonce cítí bezcenný a nepotřebný. A právě proto nese sebemenší chybu či neúspěch velice těžce. Může v něm vyvolat pocity strachu, bezmocnosti, silného smutku, nebo dokonce vzteku. Navíc se vlivem svých chyb a omylů, začnou jedinci vyrůstající v toxickém prostředí cítit ještě méně sebejistí.


Zdroj: brightside.me
Úvodní foto: ProfimediaDiskuzeVstoupit do diskuze

Sdílejte

Další na Expres FM