Ostatní

Prvním zvířetem v pražské zoo byla vlčice a od nápadu k realizaci uplynulo 50 let: Zoo Praha slaví a chystá novinky

Václav Šilpoch
Otevřením nové expozice Rezervace Dja dnes oslaví pražská zoologická zahrada své 91. narozeniny. Plány na otevření zoo v Praze sahají ještě o 50 let dále.
28. 09. 2022

Pražská zoologická zahrada začala svou více než devadesát let dlouhou historii psát 28. září 1931. V roce 2021 ji navštívil bezmála milion lidí, kteří zde obdivují faunu z celého světa, včetně druhů, k jejichž záchraně a návratu do volné přírody Zoo Praha nemalou měrou přispívá.

Pojďme se společně podívat, jaká byla historie jedné z nejnavštěvovanějších tuzemských atrakcí.

Zvířecí celebrity: Lachtan Gaston, kosatka Keiko nebo pes Gump se proslavili svými příběhy, které často neskončily happy endem 

Kristýna Ševčíková / 15. 08. 2022

Na cestě k zoologické zahradě

Chov divokých zvířat v zajetí je znám již od starověku. Již tehdy byla divoká zvířata chována nejen kvůli užitku, ale i kvůli prezentaci a potěše panovníků. První zmínky o takovém chovu pochází již z 4. tisíciletí před naším letopočtem z Egypta, kde byla divoká zvířata chována v palácových zahradách. Ve středověku měli i evropští panovníci zálibu v chovu různé zvířeny. Oblíbený byl chov dravých ptáků, ale i medvědů a lvů. Fridrich II. Sicilský choval již ve 13. století ve svých zvěřincích v Palermu a Luceře velbloudy, slony, žirafy i ledního medvěda. V průběhu 16. a 17. století se exotická zvířata z Afriky a Asie stále častěji dostávala na palubách obchodních lodí i na evropské panovnické dvory. Zvěřince byly nedílnou součástí panovnických zahrad, ale stále častěji se stávaly součástí zahrad movité šlechty. Tyto zvěřince však byly v absolutní většině případů nepřístupné veřejnosti. To byl i případ první skutečné zoologické zahrady, která byla otevřena ve vídeňském Schönbrunnu roku 1752. Ta byla primárně určena pro habsburský dvůr a veřejnosti byla zpřístupněna až v 19. století.

První úvahy o vybudování ZOO

Prvním zastáncem myšlenky vytvoření zoologické zahrady byl hrabě Mořic Sweerts-Sporck, který sepsal otevřený dopis, ve kterém apeloval, aby v souvislosti s chystaným sňatkem korunního prince Rudolfa byla v Praze otevřena zoologická zahrada. Tento dopis vyšel 11. února 1881 v pražském listu Prager Tagblatt, a ačkoli na něj zareagovalo několik osob, které dokonce na zoologickou zahradu přispěly určitým obnosem, k realizaci myšlenky nedošlo. O pár let později byly snahy o založení zoologické zahrady restaurovány. O založení zahrady se neúspěšně zasazoval ze své pozice pražského radního význačný český národopisec Vojtěch Náprstek, jehož sbírky artefaktů z cest se staly základem expozice národopisného muzea. V roce 1891 byl JUDr. Novákem založen Spolek pro zoologickou zahradu v Praze. Původní plán umístit stálou zahradu na Nebozízku nahradily expozice na různých místech Prahy. Úspěšnou expozicí byla stanice na pražské Letné, která byla instalována v roce 1896. Skládala se z ptačí voliéry, rybníku a opičince. Na svém místě vydržela 10 let.

Bezmála 30 let příprav 

V roce 1904 již byly diskuze na téma založení zoo intenzivní. O vybudování se zasazovali zejména cestovatel Vilém Němec a středoškolský profesor Jiří Janda, který byl v roce 1906 pověřen pražským primátorem dr. Karlem Grošem. Nedostatek vhodných pozemků a také následné vypuknutí první světové války ale přípravy významně pozdržely. Janda byl opět pověřen přípravou projektu komisí vytvořenou Poradním sborem matematicko-přírodovědeckým při ministerstvu školství a národní osvěty k založení pražské zoologické zahrady v roce 1923. Již o rok dříve věnoval velkostatkář Alois Svoboda státu pozemky v Troji, právě za účelem vybudování zoologické zahrady. Projekt tak začal dostávat konkrétní obrysy. V roce 1926 se konala ustavující schůze Hospodářského, nákupního a stavebního družstva Zoologická zahrada, v jehož čele stanul Jiří Janda. Spolek započal s přípravnými pracemi, terénními úpravami a začal stavět i první pavilony.

Profesor Janda a architekt Mašek nad plánem zoo

Slavnostní otevření

Dne 28. září 1931 byla za účasti široké veřejnosti pražská zoologická zahrada slavnostně otevřena. Na ploše 24 hektarů, kterou zabírala, tou dobou stále probíhaly stavební práce. První dokončenou budovou se stala administrativní budova a výběh vlků u hlavního vchodu, který dnes obývá panda červená, a prvním stálým obyvatelem zahrady se stala vlčice Lotta, po které následovala lvice Šárka.

Do dnešního dne se zahrada rozrostla na plochu 58 hektarů. Nalezneme v ní 15 pavilonů a více než 150 expozic, kde žije 685 živočišných druhů, z nichž je 541 ohrožených podle Červeného seznamu IUCN (k 31. 12. 2021). A 91. narozeniny oslaví Zoo Praha velkolepě, otevřením nové expozice Rezervace Dja, kterou budou obývat oblíbené gorily, guerézy pláštíkové, kočkodani, křečkomyši nebo kaloni egyptští.

Miroslav Bobek: Do pražské zoo se vrátí nosorožci, největší „celebritou“ je samec Richard

Redakce / 10. 08. 2021

Vémolova zoo, Clooneyho prase v Travoltově tryskáči a pudl zvěčněný na prsou Orlando Bloooma: Mazlíčci slavných

Karin Šnýdrová / 24. 08. 2022

Zdroje informací: zoopraha.cz, Wikipedia
Zdroj fotografií: Archiv Zoo Praha 
Úvodní foto: Stanislava Benešová / Právo / Profimedia

Diskuze
Vstoupit do diskuze
Sdílejte

Další na Expres FM