Ranní klub /
Celý playlist
Mix

Vydejte se na tajemný hrad Houska, který prý stráží bránu do pekel

Redakce
Mnich v černé kápi, černokněžník nebo duchové. Tyto bytosti prý na vás, alespoň podle pověstí, čekají na jednom z nejtajemnějších hradů České republiky, kterým je hrad Houska.
17. 06. 2022

Starobylý hrad na skále

Samotný původ hradu je opředen tajemnem a pověstmi, ale jako nejpravděpodobnější se jeví, že byl založen už ve třináctém století, pravděpodobně Hynkem z Dubé. Původně se mělo jednat o správní centrum celého okolí, ale tato funkce nakonec připadla nedalekému Bezdězu. V průběhu staletí hrad mnohokrát změnil majitele a byl několikrát přestavován. Jelikož je hrad postaven na skále, byl považován za velice dobře opevněné místo a v sedmnáctém století byl proto obsazen Švédy. Ti byli následně vyhnáni císařskými a po válce se dokonce uvažovalo, že bude hrad zbořen, aby jej kvůli svému strategickému postavení nemohl využít žádný nepřítel. K tomu naštěstí kvůli dědickým sporům a nejasnostem nedošlo a hrad dál měnil své majitele, kteří jej dobře udržovali a přestavovali. Za druhé světové války byl hrad Houska zkonfiskován německou armádou, která si v něm vytvořila archiv. Po válce hrad dál sloužil jako archiv a v devadesátých letech byl v restituci navrácen právoplatným dědicům, kteří ho nechali opravit a zpřístupnit pro veřejnost.

Černý mnich, brána do pekel i místa, kde se lidem dělá nevolno

Pověstí má Houska nespočet, ale nejčastěji se opakují ty o tajemném mnichovi bez tváře. Ten prý obchází hrad a střeží jej. Prý hlídá, aby nikdo nepovolaný na hrad nevstoupil a bez povolení tam nenocoval. Možná má tato postava spojitost s dalším místem, kterým je údajná brána do pekla. Údajně tam měla vést hluboká studna, kterou se obyvatelé snažili zaházet kamením, ale kamení mizelo a studna se neuzavírala. Znepokojeni bezednou jámou se lidé rozhodli studnu uzavřít kamennou deskou a na ní vystavět kapli. Ať už jsou legendy pravdivé či nikoliv, pravdou zůstává, že na některých místech se citlivějším lidem dělá nevolno a někam dokonce odmítají vstoupit zvířata!

Hrad hlídající cosi uvnitř

Hrad je údajně vystavěn tak, že jeho obranné vlastnosti jsou soustředěny směrem dovnitř – do hradu. Podle další pověsti má totiž hrad zabránit čemusi uvnitř, aby se dostalo ven. Možná právě zmíněná brána do pekla byla důvodem, proč zde byl vystavěn pevný hrad. „Na Housce je nejkrásnější to, že nikdo vám neodpoví na otázku, kde se tu ten hrad vzal, kdo ho postavil a hlavně proč vůbec stojí uprostřed tehdejších středověkých pralesů, kde nebyl život, nevedla tudy hranice, neprocházela obchodní cesta. Z nejstarších kronik zaznívá, že hrad je tu kvůli tomu, aby se odsud cosi, nikdy blíže konkrétněji se nepojmenovává, co to má přesně být, nemohlo dostat ven do okolního světa.“ říká i samotný kastelán hradu Houska. Legend má Houska opravdu mnoho, ale jistotou zůstává, že díky své lokalitě a okolí se jedná o jeden z nejzajímavějších hradů u nás a díky své architektuře má nádvoří úžasnou akustiku a proto je vyhledávaným místem pro pořádání koncertů.


Kam dál? Pět záhadných historických artefaktů


Úvodní foto: Profimedia
Zdroj:
Kudyznudy

Diskuze
Vstoupit do diskuze
Sdílejte

Další na Expres FM