Hudba na prvním místě / Music First /
Celý playlist
Lifestyle

Pochodeň číslo 1: Jan Palach se narodil před 75 lety

Avatar photo Václav Šilpoch
11. 08. 2023

Před 75 lety se narodil Jan Palach, později student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, který se stal symbolem odporu vůči cenzuře a letargii, která zavládla v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Jeho oběť připomínána dodnes. 

Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Praze. Jeho otec Josef byl cukrářem ve Všetatech, matka Libuše byla v domácnosti. Janovi rodiče se aktivně podíleli na společenském životě ve vsi. Docházeli do Sokola a hráli ochotnické divadlo. Své dva syny, staršího Jiřího a mladšího Jana, vychovávali v duchu prvorepublikových tradic. V padesátých letech byl otec donucen skončit s podnikáním a začal pracovat jako dělník. Matka se stala prodavačkou a v roce 1957 vstoupila do KSČ, aby oběma synům zajistila možnost studia. Otec Josef zemřel na infarkt v roce 1962.

Nová brána do světa: Před 90 lety byla zahájena výstavba ruzyňského letiště

Václav Šilpoch / 24. 07. 2023

Aktivní student

Jan Palach v roce 1966 odmaturoval na mělnickém gymnáziu, následně se přihlásil ke studiu historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Navzdory dobrým výsledkům nebyl přijat kvůli velkému počtu uchazečů. Náhradním řešením pro něj bylo studium zemědělské ekonomie na VŠE, kde se aktivně zapojoval do studentských aktivit. V roce 1967 vyjel v rámci studentské brigády zúrodňovat kazašskou step. Na jaře roku 1968 se podílel na založení Akademické rady studentů na VŠE, a ještě téhož roku se přihlásil ke studiu na FF UK, tentokrát úspěšně. 

Příprava protestní akce

Už před počátkem studia na VŠE se Jan zajímal o politiku. Mezi spolužáky šířil přepisy textů Alexandra Solženicyna nebo Ludvíka Vaculíka. V atmosféře Pražského jara se jeho zájem přetavil v aktivní participaci na řadě akcí. Po nástupu na Filosofickou fakultu v říjnu 1968 se Palach účastnil demonstrací a také se podílel na neúspěšné okupační stávce. Někdy v té době začal uvažovat o činu, který by probudil občany z letargie, do které po okupaci upadli. Ačkoli zvažoval i jiné formy protestu. V archivu byla například nalezena jeho výzva tehdejšímu studentskému vůdci Lubomíru Holečkovi, ve které na začátku roku 1969 burcuje k tomu, aby se iniciativy chopila mladá skupina studentů, která by společnost vyburcovala k odporu. 

Rodný dům ve Všetatech před časem prošel konverzí na Památník Jana Palacha

Pochodeň č. 1

Na jeho výzvu však nikdo nezareagoval. Proto přistoupil k přípravě mnohem radikálnější akce, než byla okupační stávka. Všechny kroky vedoucí k činu se odehrály během dvou dnů. Palach se nejprve 15. ledna 1969 zúčastnil pohřbu svého strýce. Následujícího dne odjel na kolej do Prahy. Tam vytvořil širší koncept dopisu a následně i čtyři finální a identické dopisy podepsané „Pochodeň č. 1“. Jeden dopis byl určen pro Svaz československých spisovatelů, druhý byl adresován již zmíněnému studentskému vůdci Lubomíru Holečkovi, třetí dopis měl obdržet Palachův spolužák z VŠE Ladislav Žižka a poslední čtvrtý dopis si s sebou odnesl na místo protestu. 

Probudit společnost

V dopise uvedl, že má jeho čin probudit společnost z letargie. Požadoval, aby došlo k zrušení cenzury, a také, aby bylo zakázáno publikování Zpráv, které fungovaly jako hlásná trouba sovětské okupační správy. V dopise se prezentoval jako představitel skupiny, jejíž členové jsou odhodláni stát se lidskými pochodněmi, pokud nebudou jejich požadavky vyslyšeny. 

Den, kdy vzplála pochodeň

Palach z koleje odešel kolem 11. hodiny. V mezidobí mezi odchodem z koleje a příchodem na místo protestu vhodil připravené dopisy do poštovní schránky, zároveň s tím odeslal pohlednici s pozdravem příteli Hubertu Bystřičanovi. Poté zakoupil dvě nádoby, do kterých načepoval benzín a zamířil ke kašně před Národním muzeem na Václavském náměstí. U kašny si odložil kabát. Z aktovky vyňal lahvičku s éterem, ke kterému si přičichl.  Poté se polil benzínem a zapálil. Následně přeskočil zábradlí a vyběhl směrem k pomníku sv. Václava. Málem ho srazila projíždějící tramvaj. U Domu potravin padl k zemi. Náhodní svědci na něj hodili své kabáty a uhasili ho. Palach svědky ještě vyzval, aby otevřeli jeho aktovku, a přečetli si dopis, který do ní připravil. O několik minut později ho již nakládali do sanitky ministerstva vnitra, která jela náhodou kolem. 

Před Národním muzeem dnes připomíná čin Jana Palacha památník

V obležení novinářů

Jan Palach utrpěl závažné popáleniny na 85 procentech těla. Klinika, na kterou byl odvezen, byla obležena novináři. Z rozhodnutí lékařů ho směli navštívit jen bratr a matka. Do pokoje nesměli vstoupit ani příslušníci Veřejné bezpečnosti. Palach dál trval na tom, že je členem širší skupiny, ale odmítal prozradit jakákoliv jména. Psychiatrička MUDr. Zdenka Kmuníčková nahrála 17. ledna 1969 s Palachem krátký rozhovor, ve kterém znovu objasnil důvody svého činu a zopakoval vznesené požadavky.

Věčný odkaz

V den svého skonu Palach osobně mluvil se svou známou Evou Bednárikovou a s Lubomírem Holečkem. Údajně je měl požádat, aby vyřídili dalším členům skupiny, aby jeho čin neopakovali. Ještě téhož dne 19. ledna 1969 v 15:30 konstatoval ošetřující lékař prohlásil Jana Palacha za mrtvého. V budově Soudního lékařství, kam bylo Palachovo tělo odvezeno, se podařilo sochaři Olbramu Zoubkovi sejmout mu posmrtnou masku. Reakce šokované veřejnosti na sebe nenechala dlouho čekat. Média byla zaplavena zprávami o činu Jana Palacha. Jednou z prvních reakcí byla čtyřdenní protestní hladovka, které se účastnila skupina mladých lidí před budovou Národního muzea. Rozloučení s Janem Palachem se zúčastnilo na několik desítek tisíc lidí. Jeho čin sice nevedl k okamžité změně režimu, ale v myslích a srdcích lidí zůstala Palachova oběť nezapomenuta. Události takzvaného Palachova týdne na počátku roku 1989, kdy si veřejnost připomínala 20. výročí Palachovy oběti, se přetavily v sérii demonstrací a staly se tak předzvěstí pádu komunistického režimu v Československu. 

Kopie posmrtné masky dnes zdobí budovu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na pražském náměstí Jana Palacha

Krvavá sovětská okupace ’68: Tři tragické příběhy z Prahy, které nesmí zapadnout

Václav Šilpoch / 19. 08. 2022

Václav Havel: Cesta k prezidentství

Redakce / 18. 12. 2021

Zdroje: janpalach.cz, totalita.cz, praha2.cz

Diskuze
Vstoupit do diskuze
Sdílejte

Další na Expres FM