Ranní klub /
Celý playlist
Lifestyle

135 let Klubu českých turistů: Počátky organizované turistiky v Čechách jsou spojené se Sokolem i Paříží

Avatar photo Václav Šilpoch
11. 06. 2023

Od svého založení před 135 lety Klub českých turistů nejen organizuje výlety, ale také staví chaty, podporuje ochranu přírody a vytváří neuvěřitelnou síť značených tras. V jeho čele stanuly významné osobnosti české historie. Dodnes je nejvýznamnější turistickou organizací, která otevírá cestu do úchvatných koutů naší země.

Počátky organizované turistiky v Čechách je možné spojovat s obrozením v oblastí tělesné výchovy a zdraví v druhé polovině 19. století. V českých zemích tehdy bujela rivalita mezi českou a německou částí společnosti. Začaly vznikat vlastenecké spolky, většinou orientované na kulturní emancipaci obyvatelstva. Vznikaly ale také organizace a ústavy orientované speciálně na tělovýchovu. Po zrušení tělocvičných lekcí v Schmidtově ortopedickém ústavu, kam docházeli jak němečtí, tak čeští cvičenci, byl v lednu roku 1862 německými cvičenci nejprve založen tělocvičný spolek Deutscher Prager Turnverein a o měsíc později byl v reakci na to založen ryze česká tělovýchovná organizace Sokol, v jehož čele stanul Miroslav Tyrš.

Sokol slaví výročí: 161 let cvičení těla a ducha

Václav Šilpoch / 16. 02. 2023

Vítr fouká z Alp

Historie turistiky se datuje do druhé poloviny 19. století. Zejména Alpy přitahovaly zájemce o horolezectví a turistiku. V roce 1862 byl ve Vídni založen rakouský Alpenverein, který měl i zakladatele z českých zemí. Postupně znikaly další sekce a organizace, včetně Österreichischer Touristen-Club, který v roce 1869 založil první turistickou organizaci v Rakousku-Uhersku.

Sokol nestačil

Již od prvopočátku Sokola nebylo jeho jedinou činností pouhé organizování gymnastických cvičení, ale také pořádání výletů a setkání na místech významných pro českou historii. Sokol Pražský již ve svých prvních stanovách v roce 1862 zahrnul i společné výlety a pohyb v přírodě. Brzy však bylo jasné, že se vzrůstajícím zájmem o turistiku, bude nutné založit samostatnou turistickou organizaci. Díky spolupráci s Národní jednotou severočeskou byl dne 11. června 1888 v Praze založen Klub českých turistů. Jeho hlavní náplní se stalo nejen organizování společných turistických výletů, ale i organizace přednášek, a hlavně značení turistických cest. Na první ustanovující schůzi byl za předsedu zvolen známý český cestovatel a mecenáš Vojta Náprstek. Měl však – kvůli množství aktivit, kterým se věnoval – od prvopočátku spíše reprezentativní úlohu a nemohl se práci pro klub věnovat naplno. Proto svou funkci již po půl roce opustil. Po krátkém předsednictví Jaroslava Zdeňka se již v pořadím třetím předsedou klubu stal architekt Vratislav Pasovský. Ten ve funkci vydržel dalších 25 let.

Architekt a zámožný podnikatel Vratislav Pasovský v čele klubu setrval čtvrt století

Vzhůru do Paříže

Krátce po svém založení klub uskutečnil svůj první významný projekt. Na jaře roku 1889 zorganizoval velkou výpravu českých turistů na Světovou výstavu v Paříži, která byla jedním z nejprestižnějších událostí konce 19. století. Do této výpravy se zapojilo celkem 363 mužů a žen, což bylo o třetinu více, než kolik měl v té době klub členů. Její úspěch měl obrovský ohlas v české společnosti. Tato cesta se stala se stala základním úspěchem, na kterém vedení klubu stavělo, navíc tato akce přinesla klubu první významný příjem ve výši tisíce zlatých.

Úspěšný podnikatelský projekt 

Dalším významným podnikatelským počinem klubu bylo vybudování vlastního pavilonu na Jubilejní výstavě v Praze konané v roce 1891. I přes vysoké vstupní náklady se pavilon podařilo vybudovat a na vstupném se nakonec podařilo vydělat 18 tisíc zlatých, které se staly základním majetkem klubu. Zároveň s pavilonem byla vybudována rozhledna s lanovkou na pražském Petříně inspirovaná pařížskou Eiffelovou věží. Díky úspěšnému podniku bylo následujících letech možné vybudovat síť turistických chat a rozhleden a zajistit také mapování turistických tras a jejich zpřístupňování. První vlastní turistickou chatu klub vybudoval na Macoše v roce 1895, do roku 1918 dokázali členové klubu vytýčit přes tisíc kilometrů turistických tras.

Původní rozpočet na stavbu rozhledny činil 32 tisíc zlatých, náklady se víc než zdvojnásobily.

Rozvoj turistiky

Klub se v následujících letech dále rozrůstal, v roce 1913 již disponoval širokou členskou základnou čítající na 5.400 členů. Ačkoli mnoho jeho členů padlo na frontách první světové války do nové reality samostatné Československé republiky vstoupil ČKT opět s pěti tisícovkami členů. Klub vydával i vlastní časopis pojmenovaný Časopis turistů, pro který psal známý český pedagog a zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, jenž se taky mezi léty 1915 – 1926, již v éře moderního československého státu, stal předsedou Českého a posléze Československého klubu turistů. Klub českých turistů stále existuje. Dnes má více jak 33 tisíc členů a stále se stará o jednu z nejhustších a nejrozsáhlejších sítí značených turistických tras na světě. Stále také spravuje síť turistických chat, pořádá turistické akce, angažuje se v ochraně přírody a otvírá k ní cestu, nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost.

Celková délka českých turistických tras v současnosti bezmála tvoří 44 tisíc kilometrů

Kus dřeva s vysokou hodnotou: Objevte fenomén turistických známek, které nejsou tak staré, jak si asi myslíte

Barbara Hacsi / 07. 09. 2022

Zapomeňte na Makarskou i Santorini. Kam vyrazit na dovolenou, když nechcete narazit na sousedku, rvát se o lehátka a stát ve frontě na památky?

Karin Šnýdrová / 28. 07. 2022

Zdroje: kct.cz, kctsternberk.cz, okct1b.wz.cz
Zdroje fotografií: Shutterstock.com, Samo451 / Shutterstock.com, Archive of Český svět, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

 

Diskuze
Vstoupit do diskuze
Sdílejte

Další na Expres FM