Ninja korýš, jódlující pes a cvrček, co poslouchá kolenem: Zajímavosti ze zvířecí říše