Sunday Night Cream
Radek Honc
Celý playlist
Poslouchat online
Sunday Night Cream /
Celý playlist
Ostatní

Historky o Čachtické paní: Jak unikla spravedlnosti a proč je její smrt obestřena záhadou?

Redakce
Kruté zločiny Čachtické paní Alžběty Báthoryové patří mezi nejznámější a zároveň nejděsivější příběhy historie. Na hradě ve Slovenských Čachticích se totiž podle slov historiků odehrávaly velké krutosti. Ty měla mít na svědomí právě hraběnka, která krutě věznila a mučila mladé dívky. Zjistěte, které z legend o Čachtické paní se skutečně zakládají na pravdě, a které z nich jsou naopak poněkud přibarvené, nejspíš inspirované příběhy o upírech.
13. 01. 2022

Alžběta Báthoryová patřila nejen mezi nejmocnější, ale podle historek a pověstí také mezi nejkrutější uherské šlechtičny. Jméno záhadné hraběnky se stalo synonymem zločinu a sadismu. Jak a kde mučila dívky a proč se s jistotou neví, co se s Čachtickou paní stalo?

Rod Báthory

Alžběta Báthoryová pocházela z mocného rodu Báthoryů. Jeho členové byli majitelé mnoha pozemků a nemovitostí převážně v Sedmihradsku. Tento mocný rod se ve 14. Století rozdělil na dvě větve – ečedskou a somlyoskou. Alžběta Báthoryová, později po manželovi Nádašdyová, se narodila Jiřímu Báthoryovi (maďarsky Báthory György) z ečedské linie rodu Báthory a Anně Báthoryové ze šomlyovské linie.

Pro celý rod Báthoryů, tedy obě jeho větve, byly údajně charakteristické výstřední povahové vlastnosti. Jeho členové bývali pyšní, libovali si v tyranství a měli sklony k sexuálním deviacím, což mohlo být jedním z projevů rodové degenerace. Není se tedy čemu divit, že tyto vlastnosti nechyběly ani Alžbětě Báthoryové. Navíc většina jejích příbuzných zdědila také dědičné rodové nemoci – epilepsii a dnu. Rod Báthoryů nakonec zcela vymřel. Zatímco omlyovská linie vymřela v roce 1635, ečedská zemřela takzvaně po meči už v roce 1605, když neměla žádného mužského dědice po smrti Alžbětina bratra, Štěpána Báthoryho.

Vztahy z vášně: Jak to bylo doopravdy se vztahem Ceasara a Kleopatry?

Koupele v krvi mladých dívek?

K životu nelítostné hraběnky Alžběty Báthoryové se váže řada legend a pověstí. Podle jedné z těch nejděsivějších se měla šlechtična koupat v krvi dívek, které mučila a poté vraždila. Jiné báje a povídky říkají, že měla údajně jejich krev dokonce pít, takže osobnost Čachtické paní začala být spojována také s různými děsivými historkami o upírech. Podle některých z nich hraběnka věřila, že ji krvavé koupele navrátí mládí a dodají energii. Žádné přímé důkazy, které by tyto pověsti dokazovaly, však neexistují. Nicméně nemohou být ani zcela vyvráceny, protože když měla být po svém odhalení spolu se čtyřmi pomocníky souzena za kruté činy, jeden ze svědků ji dokonce měl údajně obvinit z kanibalství. To ale Alžbětě Báthoryové nikdy nebylo prokázáno.

Nelítostná panovnice

Podle historických dokumentů byla Alžběta Báthoryová neuvěřitelně krutou šlechtičnou, která ani se svým služebnictvem neměla žádné slitování. Podílela se proto na smrti nejedné své služebné. Ačkoliv zdroje uvádějící počty obětí hraběnky a jejích pomocníků se v přesném čísle rozcházejí, uvádí se, že měla hraběnka na svědomí několik stovek až tisíc životů mladých žen, které měla věznit, mučit a zabíjet spolu s několika pomocníky. Tuto teorii potvrzuje i vzhled žaláře na Čachtickém hradě.

Vězení bez oken

Dodnes nikdo netuší, kolik zločinů vlastně Alžběta Báthoryová spáchala. Zatímco například v Maďarsku o její vině pochybují, zvláštní místnosti bez oken, staré chodby a vězení na Čachtickém zámku poukazují spíše na opačnou teorii o vině nelítostné šlechtičny. Navíc v žaláři, který se v zámku nachází, je strop proražený nad úrovní podlahy. A to by podle historiků u oficiálního a neskrývaného vězení nebyl. Průchod ve zdi vedoucí do vězení ze zámku připomíná tvar dívčího těla a zcela jistě se nejednalo o klasický vstup s dveřmi. Díra ve zdi naznačuje, že se zcela jistě jednalo o ukrývaný vchod. Zvláštně uzpůsobené místnosti a tajné chodby si lze tedy jenom těžko vysvětlovat jinak, než že jejich provedení napomáhalo krutému zločinu.

Tajuplné chodby

Pod celými Čachticemi se podle odborníků skutečně nachází domnělé tajné chodby, které v historii měly nejdříve chránit před Turky, poté údajně sloužily právě Alžbětě Báthoryové při jejích vražedných zločinech. Z několika kilometrů dlouhého spletitého komplexu podzemních chodeb je ale dosud odkryto pouze pár stovek, přibližně dvě stě metrů. Podle nejděsivější teorie, která se podle nejnovějších vědeckých výzkumů pravděpodobně potvrzuje, totiž tyto chodby sloužily jako tajný hřbitov pro hraběnčiny oběti, kterých bylo podle různých odhadů několik stovek, podle děsivějších scénářů až dva tisíce. Podle dalších dosud nepotvrzených teorií byla Čachtická paní členkou spolku, který praktikoval děsivé mučicí praktiky. Právě tajné chodby pak údajně mohou skrývat některou dosud neobjevenou místnost s mučicími nástroji, kde Alžběta Bathoryová prováděla své vražedné rituály. Vzhledem k tomu, že se ale prostory v podzemí daří odkrývat pouze pomalu a postupně není žádná z teorií definitivně potvrzená. Jedno je ovšem jisté. Velice pravděpodobně se zde odehrávaly krutosti, které si většina lidí raději nechce ani představit.

Zmizení elitních římských vojáků vědci dodnes nedokázali vysvětlit. Kam se ztratila Devátá legie?

Trestu unikla díky uherskému hraběti

Alžběta Báthoryová nebyla údajně nikdy souzena za své zločiny, takže na rozdíl od svého služebnictva unikla trestu smrti. S úkrytem Alžbětě pomohl rodinný přítel a uherský hrabě Juraj Turzo, který ji schoval na hradě. Podle legendy ji nechal zazdít v malé kopce. To ale není moc pravděpodobné. Daleko pravděpodobnější je, že nebyla vězněná, ale měla naopak k dispozici celý hrad, kde mohla dokonce i přijímat návštěvy, pouze nesměla z hradu nikam odcházet.

Záhadné zmizení hraběnky

Čachtický hrad je nejen místem, kde hraběnka Alžběta Báthoryová páchala kruté zločiny, ale také místem, kde v roce 1614 zemřela. Její tělo bylo na hradě vystaveno tři měsíce, důvodem měl být fakt, že se čekalo na příjezd všech vážených známých a panovníků z hraběnčiny blízkosti. Právě v tu chvíli ale přichází první záhada. Po třech měsících se měl konat pohřeb, ze kterého se však nedochovaly žádné záznamy, což bylo pro danou dobu velice neobvyklé. Navíc tělo hraběnky zmizelo beze stopy. Dodnes se neví, kde je šlechtična pohřbena. Podle jedné z nejšílenějších teorií mohla hraběnka svou smrt jen předstírat a unikla dlouhými tajnými chodbami na svobodu.

Skutečný a krutý Drákula: Neskončil s kůlem v srdci, ale sám nechal nabodnout na kůl 20 000 lidí


Zdroj foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Zdroj: enigmaplus.cz, stream.cz, cs.wikipedia.org

Zdroj videa: stream.cz

Diskuze
Vstoupit do diskuze
Sdílejte

Další na Expres FM