Hudba na prvním místě / Music First /
Celý playlist
Lifestyle

První držitelka Nobelovy ceny míru se narodila v Praze: Neúnavná pacifistka Bertha von Suttner předběhla svou dobu

Avatar photo Václav Šilpoch
10. 06. 2024
Nechce se vám číst? Článek si můžete i poslechnout

Bertha von Suttner byla česko-rakouskou spisovatelkou, pacifistkou, která stála i u zrodu mezinárodního soudu v Haagu. Pocházela ze starobylého českého šlechtického rodu. Během svého života se pohybovala mezi šlechtou, ale i v lazaretech, kde viděla utrpení války, proti kterému se rozhodla aktivně vystupovat. Kvůli svému pacifismu se setkala se posměšky i obdivem. Vždy si ale šla za svým cílem, v pracovním i osobním životě.

Její smrt je i naše ostuda: Skvěle obsazený seriál Iveta vrací křehké zpěvačce dobré jméno

Iva Růžičková / 03. 06. 2024

Nedostatečně urozená

Bertha von Suttner rozená hraběnka Kinská ze Vchynic a Tetova se narodila v roce 1843 v Praze. Její otec Josef Kinský byl důstojníkem rakouské armády a pocházel z jedné z nejstarších českých šlechtických rodin. Matka Sofie rozená von Körner naproti tomu byla neurozeného původu. Kvůli tomu jí rodina nikdy plně nepřijala. Bertha s matkou nějaký čas ještě pobývaly v Praze v rodinném paláci na Staroměstském náměstí. Po smrti otce byly ale vztahy v rodině natolik pošramocené, že se Sofie s Berthou raději uchýlily do Brna. Tam pobývaly u otcova přítele, rakouského šlechtice a pozdějšího poslance rakouské Říšské rady, Ernesta Egona von Fürstenberg. O Berthu zde bylo dobře postaráno a získala kvalitní vzdělání. Nenavštěvovala sice veřejné školy, ale přístup k rozsáhlé knihovně a výuka, které se ji dostávalo od guvernantek, jí poskytly dostatek podnětů k rozšíření intelektuálních obzorů. Od dětství projevovala zájem o studium cizích jazyků, hudby a umění. Kromě češtiny a němčiny ovládala i francouzštinu, italštinu a angličtinu. Její matka však měla sklony k dekadenci a mezitím v různých hernách utrácela dědictví a nevelkou apanáž, kterou dostávala od rodiny Kinských.

Palác Kinských v Praze

Antisemitismus, kokain a hysterie: Otec psychoanalýzy Sigmund Freud se narodil na severní Moravě

Václav Šilpoch / 06. 05. 2024

Setkání s mladším Arthurem

Roku 1856 se Bertha s matkou odstěhovaly k tetě do Vídně. Nadaná dívka tu našla intelektuální spřízněnou duši v sestřenici Elvíře. Ta Berthu seznámila s literaturou a filozofií. V roce 1873 již z dědictví po otci nezbylo téměř nic. Matka původně chtěla, aby z Berthy byla zpěvačka. Když se ale ukázalo, že z profesionální hudební kariéry nebude nic, začala pracovat jako guvernantka v rodině velkoprůmyslníka Karla von Suttnera, kde vyučovala jeho čtyři dcery hudbě a jazykům. Seznámila se zde i s benjamínkem rodiny, o sedm let mladším Arturem. Oba se do sebe zamilovali. V tehdejší vyšší společnosti byl takový věkový rozdíl v neprospěch partnera nemyslitelný. Proti jejich vztahu se tak postavili oba Arthurovi rodiče.

Nobel a Kavkaz

V roce 1876 jí matka jejího milého zajistila práci v Paříži. Záměrem bylo dostat ji co nejdále od Arthura. Bertha tu dva týdny pracovala jako osobní sekretářka Alfreda Nobela. Během této krátké doby k sobě našli cestu a měli pro sebe jen slova chvály a obdivu. V kontaktu zůstávali i v následujících letech. Bertha s Arthurem se po jejím návratu do Vídně tajně vzali i proti vůli jeho rodičů. Ti Arthura vydědili. Mladý pár odjel bez prostředků na Kavkaz. Pobýval tam u Berthiny přítelkyně kněžny Jekatěriny Dadiani von Mingrelien. Pár se živil různými způsoby. Arthur se jako žurnalista a spisovatel, Bertha jako učitelka ve šlechtických rodinách. Začala také působit jako dopisovatelka pro rakouské noviny. Oba také pracovali  ve vojenských lazaretech během rusko-turecké války. Utrpení, které zde spatřili na vlastní oči, v Berthě zanechalo hluboký dojem. Měla pocit, že se s tím musí něco udělat. Tady se začal rodit její pacifismus.

Rakouská euromince nese portrét Berthy von Suttner

Mírový dialog mezi národy

Do Evropy se vrátila jako známá osobnost vystupující jako pacifistka. V roce 1885, po návratu do Vídně, došlo k urovnání vztahů s rodinou von Suttnerových. V roce 1889 Bertha vydala román Die Waffen nieder!, který v češtině vyšel pod názvem Odzbrojte! Vyzývá v něm k odzbrojení a mírovému dialogu mezi národy. V češtině kniha vyšla z podnětu Vojty Náprstka, přijata byla rozporuplně, podobně tomu bylo i v Rakousku. Kritici ji hodnotili jako naivní. Ve světle vzrůstajícího národnostního napětí v rakouské monarchii, byly myšlenky považovány za utopistické. Je paradoxní, že v její rodné Praze i ve Vídni, ve které strávila většinu života, byly její myšlenky zesměšňovány. Bertha se však dál neúnavně podílela na organizaci mírových konferencí a kongresů, na kterých i vystupovala. V roce 1899 to byla Haagská mírová konference, na základě které vznikl Mezinárodní rozhodčí soud v Haagu. Ten funguje dodnes.

Haagský Mírový palác, ve kterém sídlí Mezinárodní rozhodčí soud

Odchod na prahu války

V roce 1902 zemřel Arthur, Bertha pokračovala ve svém úsilí dál. O tři roky později se stala první ženou, která za svou činnost v oblasti porozumění mezi národy získala Nobelovu cenu míru. Mezi její obdivovatele se řadil i Karel May, kterého inspirovala k vytvoření archetypu moudré emancipované indiánské ženy, se kterou se můžeme setkat v jeho dobrodružných románech. Svým pacifistickým a kosmopolitním viděním světa předběhla svou dobu. Její myšlenky však bohužel nenašly naplnění. Bertha von Suttner zemřela 21. června 1914. O měsíc později vypukla první světová válka, ve své době nejkrvavější konflikt v dějinách.

Mezi africkými šelmami našla lásku i smrt: Rodačku z Opavy Joy Adamson proslavila lvice Elsa

Václav Šilpoch / 22. 05. 2024

Nacista, který zachránil stovky Židů: Oskar Schindler se stal hrdinou oscarového filmu

Václav Šilpoch / 29. 04. 2024

Zdroje: FIALA, Václav. Vídeň: literární toulky dunajskou metropolí. 1. vyd. Praha: ASPI, 2004. 505 s. Literární toulky. ISBN 80-7357-056-4, upol.cz, encyklopedie.brna.cz, hamelika.cz, wikipedia.org

Diskuze
Vstoupit do diskuze
Sdílejte

Další na Expres FM