Sametový kvíz: Vyzkoušejte své znalosti listopadu 1989

Vzpomínáte si ještě na to, co se dělo během sametové revoluce? Nebo jste se o tom učili ve škole? Pojďte si s námi připomenout události oněch listopadových a prosincových dní, které vyústily v pád komunistické totality.

Řešení najdete níže v článku

 1. 17. listopadu 1989 se na Albertově uskutečnila vzpomínková akce k padesátému výročí uzavření pražských vysokých škol nacisty. Jak se jmenovalo studentské hnutí, které spolu s pražskou organizací Socialistického svazu mládeže pietní akci organizovalo?
  a) Jaro
  b) Protest
  c) Stuha
  d) Duha

 2. Na Albertově bylo už půl hodiny před začátkem manifestace několik set lidí, zejména studentů pražských vysokých škol, postupně přibývali další. Organizátoři manifestace dopředu vyzvali účastníky, aby si sebou přinesli jednu věc. Co si s sebou měli účastníci vzít?
  a) bibli
  b) květiny
  c) klíče
  d) obušek

 3. Organizátoři po skončení akce vyzvali účastníky k pochodu na Vyšehrad, kam poté dorazil asi desetitisícový dav. Ten se nakonec shromáždil před bazilikou svatého Petra a Pavla. To ale nebyl původní deklarovaný cíl pochodu. K jaké pamětihodnosti organizátoři vyzvali pochodovat původně?
  a) k hrobu K.H.Máchy
  b) rotundě sv. Martina
  c) k Čertovým kamenům
  d) k Táborské bráně

 4. Část demonstrantů se z Vyšehradu vydala zpět směrem do centra města, kde jim na Národní třídě zatarasil cestu policejní kordon. Při následujícím brutálním zásahu pohotovostní pluku veřejné bezpečnosti a Odboru zvláštního určení bylo zraněno více jak pět stovek demonstrantů. Dokonce se objevila fáma, že jeden student na následky zranění zemřel. S tou přišla Drahomíra Dražská, která byla při demonstraci také zraněna. Jak se údajný zabitý jmenoval?
  a) Šimon Pánek
  b) Martin Růžička
  c) Martin Šmíd
  d) Petr Novák

 5. Po násilné reakci na manifestaci na národní třídě se atmosféra ve společnosti značně proměnila. Po vyhlášení stávky na vysokých školách se k demonstracím se začalo připojovat více a více organizací a státních podniků. Tehdejší člen předsednictva ÚV KSČ Miroslav Štěpán se neobratně pokoušel klidnit rozjitřenou atmosféru nechvalně známým projevem v pražském závodě ČKD. Co na něj pobouření dělníci skandovali?
  a) "Nejsme děti!"
  b) "Jakeše do koše!"
  c) "Máme holé ruce!"
  d) "Buď už zticha!"

 6. Situace byla pro komunistický režim neudržitelná. 24. listopadu skončilo zasedání ústředního výboru KSČ a kompletní vedení ústředního výboru včele s Milošem Jakešem oznámilo rezignaci. Zpráva se donesla rovnou do hlavního stanu nově vzniklého Občanského fóra, které provizorně fungovalo v prostorách Laterny Magiky. Občanské fórum bylo ale původně založeno v jiném divadle. V jakém?
  a) v Národním divadle
  b) v Divadle na Zábradlí
  c) v Činoherním klubu
  d) ve Vinohradském divadle

 7. Den poté - 25. listopadu - se na pražské Letné konala obrovská demonstrace. Té se zúčastnil i dav asi šedesáti tisíc lidí, kteří původně dorazili na mši konanou v souvislostí s jednou výjimečnou událostí. K účasti na demonstraci je vyzval arcibiskup pražský a primas český kardinál František Tomášek. Při jaké příležitosti se mše konala?
  a) 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje
  b) výstava korunovačních klenotů
  c) 60. výročí ukončení stavby katedrály svatého Víta
  d) svatořečení Anežky České

 8. Hned 26. listopadu se na stejném místě konala další demonstrace, které se odhadem účastnilo až půl milionu lidí. Na ni chtěl smířlivě vystoupit tehdejší ministerský předseda, který však demonstranty popudil, tím, že je zrazoval od účasti na plánované generální stávce. Jak se tento komunistický politik jmenoval?
  a) Miloš Jakeš
  b) Lubomír Štrougal
  c) Ladislav Adamec
  d) Marián Čalfa

 9. O den později v pondělí 27. listopadu se v poledních hodinách uskutečnila demonstrace v souvislosti s konanou generální stávkou. Ve spodní části Václavského náměstí se odhadem shromáždilo až tři sta tisíc demonstrujících. Z balkonu paláce, kde sídlilo nakladatelství Melantrich, promluvili představitelé občanského fóra a společně zazpívali hymnu Karlové Kryl a Gott. Jak se jmenuje palác, jejíž součástí je zmíněný balkon?
  a) Palác Hvězda
  b) Palác Koruna
  c) Novobarokní palác
  d) Palác Fénix

 10. Václav Havel, dramatik, spisovatel a neúprosný kritik komunistického režimu, byl v prosinci 1989 Federálním shromážděním zvolen posledním československým prezidentem. Který politik slovenského původu předsedal zasedání, na kterém byl Václav Havel zvolen prezidentem?
  a) Marián Čalfa
  b) Alexander Dubček
  c) Gustáv Husák
  d) Ján Čarnogurský

Řešení najdete pod videi

Čtěte také: Takhle jsme cestovali na dovolenou před sametovou revolucí

Řešení

 1. 17. listopadu 1989 se na Albertově uskutečnila vzpomínková akce k padesátému výročí uzavření pražských vysokých škol nacisty. Jak se jmenovalo studentské hnutí, které spolu s pražskou organizací Socialistického svazu mládeže pietní akci organizovalo?
  c) Stuha
 2. Na Albertově bylo už půl hodiny před začátkem manifestace několik set lidí, zejména studentů pražských vysokých škol, postupně přibývali další. Organizátoři manifestace dopředu vyzvali účastníky, aby si sebou přinesli jednu věc. Co si s sebou měli účastníci vzít?
  b) květiny
 3. Organizátoři po skončení akce vyzvali účastníky k pochodu na Vyšehrad, kam poté dorazil asi desetitisícový dav. Ten se nakonec shromáždil před bazilikou svatého Petra a Pavla. To ale nebyl původní deklarovaný cíl pochodu. K jaké pamětihodnosti organizátoři vyzvali pochodovat původně?
  a) k hrobu K.H.Máchy
 4. Část demonstrantů se z Vyšehradu vydala zpět směrem do centra města, kde jim na Národní třídě zatarasil cestu policejní kordon. Při následujícím brutálním zásahu pohotovostní pluku veřejné bezpečnosti a Odboru zvláštního určení bylo zraněno více jak pět stovek demonstrantů. Dokonce se objevila fáma, že jeden student na následky zranění zemřel. S tou přišla Drahomíra Dražská, která byla při demonstraci také zraněna. Jak se údajný zabitý jmenoval?
  c) Martin Šmíd
 5. Po násilné reakci na manifestaci na národní třídě se atmosféra ve společnosti značně proměnila. Po vyhlášení stávky na vysokých školách se k demonstracím se začalo připojovat více a více organizací a státních podniků. Tehdejší člen předsednictva ÚV KSČ Miroslav Štěpán se neobratně pokoušel klidnit rozjitřenou atmosféru nechvalně známým projevem v pražském závodě ČKD. Co na něj pobouření dělníci skandovali?
  a) "Nejsme děti!"
 6. Situace byla pro komunistický režim neudržitelná. 24. listopadu skončilo zasedání ústředního výboru KSČ a kompletní vedení ústředního výboru včele s Milošem Jakešem oznámilo rezignaci. Zpráva se donesla rovnou do hlavního stanu nově vzniklého Občanského fóra, které provizorně fungovalo v prostorách Laterny Magiky. Občanské fórum bylo ale původně založeno v jiném divadle. V jakém?
  c) v Činoherním klubu
 7. Den poté - 25. listopadu - se na pražské Letné konala obrovská demonstrace. Té se zúčastnil i dav asi šedesáti tisíc lidí, kteří původně dorazili na mši konanou v souvislostí s jednou výjimečnou událostí. K účasti na demonstraci je vyzval arcibiskup pražský a primas český kardinál František Tomášek. Při jaké příležitosti se mše konala?
  d) svatořečení Anežky České
 8. 26. listopadu se na stejném místě konala další demonstrace, které se odhadem účastnilo až půl milionu lidí. Na ni chtěl smířlivě vystoupit tehdejší ministerský předseda, který však demonstranty popudil, tím, že je zrazoval od účasti na plánované generální stávce. Jak se tento komunistický politik jmenoval?
  c) Ladislav Adamec

 9. O den později, v pondělí 27. listopadu, se v poledních hodinách uskutečnila demonstrace v souvislosti s konanou generální stávkou. Ve spodní části Václavského náměstí se odhadem shromáždilo až tři sta tisíc demonstrujících. Z balkonu paláce, kde sídlilo nakladatelství Melantrich, promluvili představitelé Občanského fóra a společně zazpívali hymnu Karlové Kryl a Gott. Jak se jmenuje palác, jejíž součástí je zmíněný balkon?
  a) Palác Hvězda
 10. Václav Havel, dramatik, spisovatel a neúprosný kritik komunistického režimu, byl v prosinci 1989 Federálním shromážděním zvolen posledním československým prezidentem. Který politik slovenského původu předsedal zasedání, na kterém byl Václav Havel zvolen prezidentem?
  b) Alexander Dubček

Hodnocení

0 – 3 zpátky do lavic
4 – 6 dobrý výsledek
7 – 9 znalec sametové revoluce
10 mohl byste učit

Kam dál? Marta Kubišová a Public Enemy hýbají dějinami
Titulní foto: Profimedia
Zdroje: Wikipedia

Podcast