Věříte konspiračním teoriím? Podle psychologů je to spojeno s těmito negativními osobnostními rysy

Konspiračních teorií je nespočet. Lidí, kteří věří žvástům o placaté Zemi a spiknutí židozednářů stále přibývá. Podle publikovaných studií se víra v konspirační teorie pojí s negativními osobnostními rysy a je jedno, v kterou konkrétní konspirační teorii věříte. Zjistěte, jaké negativní osobnostní rysy vykazují lidé, kteří slepě věří konspiračním teoriím.

Konspiračním teoriím věří lidé s těmito 4 negativními rysy osobnosti

Psychologové z univerzity v Oregonu pod vedením výzkumného pracovníka Camerona S. Kaye ve své studii našli korelaci mezi vírou v konspirační teorie a tzv. „temnou čtveřicí“. Tu tvoří narcismus, sadismus, machiavelismus a psychopatie. Narcismus je porucha osobnosti, při které člověk přehnaně oceňuje sebe samého. Sadisty charakterizuje skutečnost, že je těší způsobovat druhým bolest. Machiavelismus je definován jako chování člověka, jehož cílem je prostřednictvím manipulace s druhými lidmi stupňovat svoji moc. Psychopatie je porucha osobnosti, jedinci, kteří jí trpí, nemají schopnost empatie, psychopati bývají sobečtí, egocentričtí, manipulativní, chladnokrevní a labilní. Konspirační teorie se dle Camerona S. Kaye zdají na první pohled neškodné, ale víra v ně podle něj může mít dalekosáhlé důsledky. „Víra v konspirační teorie je spojována s antisemitismem, strachem z vakcín, menší motivací jít k volbám a menší ochotou podílet se na zastavení změny klimatu,“ říká Cameron S. Kay.

Ve své studii zkoumal Cameron S. Kay a jeho tým celkem 474 studentů, jejichž průměrný věk byl 19,5 let. Celkem 66 % z nich byly ženy. Všichni účastníci studie nejprve vyplnili dotazníky, které měly za úkol zjistit, jestli účastníci výzkumu mají tendenci věřit v konspirační teorie. Poté respondenti odpovídali na otázky, které měli výzkumníkům pomoci určit, zda vykazují negativní znaky osobnosti typické pro „temnou čtveřici“. Výsledky jasně ukázaly, že existuje spojitost mezi zmíněnými čtyřmi negativními rysy osobnosti a vírou v konspirační teorie. Hlavní autor studie má vysvětlení, proč tomu tak je. „Pokud jde o moji studii, dalo by se říct, že jeden z důvodů, proč měli lidé vysoké skóre v machiavelismu, narcismu, psychopatii a sadismu a věří v konspirační teorie, je ten, že jsou náchylní k neobvyklým vírám, nedůvěřují ostatním a cítí jen malou kontrolu nad svými životy,“ uzavírá Cameron S. Kay.

Psychologický test: Odpovězte na 4 otázky a zjistěte, jaký jste typ osobnosti a zda máte geniální myšlení

Souvislost mezi vírou v konspirační teorie a špatnými vlastnostmi potvrdily i další studie

Není to první studie, která k takovým výsledkům došla. V roce 2015 vědci zkoumali osobnostní rysy lidí, kteří pochybují o přistání Američanů na Měsíci. Zjistili, že mezi pochybujícími převažovali sobci s touhou po pozornosti. Sobeckost, jako rys zastánců konspiračních teorií zmiňuje i další studie. Ta se zaměřila na lidi, kteří popírají existenci pandemie nemoci Covid-19. Zjistila, že jsou mezi nimi lidé, kteří se více zajímají o sebe a své zdraví a méně o zdraví ostatních, a to včetně blízkých. Vědci z univerzity v Kentu zase dokázali najít korelaci mezi nízkou sebeúctou a vírou v konspirační teorie. Dokonce existuje i česká studie, která se mimo jiné zabývala i profilem lidí, kteří konspiračním teoriím věří. Větší míru souhlasu vykazovaly osoby se základním a středoškolským vzděláním, mladší lidé a senioři. Zjistili, že lidé důvěřující konspiračním teoriím ve větší míře vyjadřovali nespokojenost s vlastním životem a finanční situací.

Nebezpeční psychopati: Naučte se je rozpoznat. Víte, které dva osobnostní rysy mívají nejčastěji?

Foto: Profimedia

Zdroje: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9671735/Conspiracy-theorists-tend-dark-personality-traits.html ,https://www.9news.com.au/national/covid-conspiracy-theorists-more-selfish-than-others-study-finds/35e779b8-eb5c-4b19-81a5-719dcd31dbbf, https://www.pssi.cz/download//docs/8295_voices-of-central-and-eastern-europe-czech-republic-country-report-cz.pdf

Podcast