Za dezert vyhraješ kávovar JURA

Vymysli, připrav, přines a vyhraj. To jsou jednoduché kroky k tomu, jak vyhrát kávovar značky JURA, který dokáže jako jediný na světě připravit i ledové kávové speciály.

Švýcarská značka kávovarů JURA se připojila ke gratulantům ročního výročí vysílání Ranního klubu na Expres FM soutěží o žhavou novinku kávovar JURA Z10 Aluminium Dark Inox.

Jak se můžete soutěže zúčastnit? V následujícím článku najdete recept, jak na to. Určitě si nezapomeňte přečíst i PRAVIDLA SOUTĚŽE která jsou v tomto článku pod čarou, protože - kdo je připraven, není překvapen.

Kávovary JURA jsou ze Švýcarska, tak i naše soutěž bude provoněná vůní a chutí Švýcarska.

KROK 1: Vymyslete ten nejlepší dezert, který bude obsahovat čokoládu nebo kávu nejlépe ze Švýcarska a prosíme vás, přemýšlejte nad velikostí soutěžního dezertu. Dezert nemusí být nutně velký dort.

KROK 2: Vytuněný dezert musíte upéct nebo jinak připravit, ale ještě s tím počkejte a čtěte dál. Při přípravě dezertu je potřeba pořizovat i fotodokumentaci, aby bylo průkazné, že se jedná o dezert značky „home made“ a nestalo se, že se bude jednat o dezert objednaný a vyrobený profi cukrářem. Bez této fotodokumentace dezert nepřebereme a nezařadíme do finálového boje. Více se o fotodokumentaci píše v čtvrtém kroku.

KROK 3: Připravený dezert nám musíš doručit a registrovat v soutěži v neděli 2. května 2021 v čase 12:00 – 16:29 na adrese: JURA Czech – Hospitality centru Praha 9 – Vysočany, Poděbradská 1020/30, PSČ 190 00. A pozor! Dezerty budeme přebírat a registrovat jen v tomto uvedeném čase, když přijdeš v jiný den, v jiný čas nebo na jiné místo, tak si od tebe dezert nepřebereme a do soutěže nezařadíme. Ten nejdůležitější termín je tedy neděle 2. května 2021 v čase 12:00 – 16:29, Poděbradská 120/30.

KROK 4: Při registraci si od tebe necháme předložit fotodokumentaci toho, jak jsi svůj dezert připravoval/a. Budeme chtít vidět ve tvém mobilním telefonu, nebo v jiném obdobném zařízení fotky z příprav a tvorby dezertu. Na fotografiích zachyť sebe, svůj team, suroviny, postup prací, dezert v jednotlivých fázích přípravy a finální podobu dezertu, která bude totožná s podobou registrovaného dezertu. Fotky si následně vyžádáme jen u výherního dezertu a zveřejníme je na našem webu a sociálních sítích, proto je po registraci nemaž, ještě se mohou hodit. Po kontrole této fotodokumentace, od nás dostaneš registrační formulář, který vyplníš a následně předáš i s dezertem. Kromě fotodokumentace od tebe budeme při registraci potřebovat ještě celé jméno a číslo telefonu, na kterém tě zastihneme v pondělí 3. května. 2021 v čase vysílání Ranního klubu (07:00 – 10:00). Takto získaná data nikomu nepředáme a po konci soutěže je bezpečně skartujeme. Při čekání a registraci myslete na všechna platná pandemická omezení, neshlukujte se a zvažte, zda musíte být v místě registrace v počtu vyšším než jedna osoba.

Dobře, dezert je připravený, vyfocený a registrovaný, co se bude dít dál?
Teď přichází na scénu team Ranního klubu, který společně s jedním zástupcem společnosti JURA Czech, vybere ze všech registrovaných dezertů 10 finalistů, a to čistě jen na základě vzhledového/senzorického posouzení registrovaných dortů. Finalisty zveřejníme v průběhu nedělního podvečera na našich sociálních sítích. Jeden z těchto finalistů se stane v průběhu pondělního (3. května 2021) Ranního klubu majitelem kávovaru JURA Z10 Aluminium Dark Inox. O výherci rozhodne na základě svého posouzení a případně i ochutnání kuchař Jan Punčochář a to na základě celkového senzorického testu - subjektivního rozhodnutí, případné ochutnávání nemusí probíhat u všech dezertů, které se do finále dostanou. Za situace, kdy by Jan Punčochář nemohl s ohledem na možné budoucí onemocnění Covid-19 rozhodnout, výherce určí team Ranního klubu. S výhercem se v rámci ranního vysílání pokusíme spojit telefonicky, pokud se nám to nepodaří, zveřejníme ve vysílání jen jméno výherce. Následně po vysílání Ranního klubu a po obdržení fotodokumentace příprav dezertu zveřejníme výherce na našem webu a našich sociálních sítích.
Férově také musíme napsat, že celou soutěž o kávovar můžeme předčasně ukončit respektive přesunout na jiný termín. Uděláme to za situace, kdy se zhorší celková pandemická situace a Vláda ČR rozhodne o omezeních, které nedovolí například cestovat anebo jinak realizovat soutěž o kávovar JURA. Informaci o ukončení respektive přesunutí soutěže na jiný termín se případně dočtete v tomto článku a uslyšíte o tom ve vysílání Expres FM.

Fotografie zdroj: Getty Images, Isabel Pavia


PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost JURA Czech s.r.o., se sídlem Praha 9 – Vysočany, Poděbradská 1020/30, PSČ 19000, IČO: 24241881 (dále jen „Organizátor“), zastupující v České republice společnost JURA Elektroapparate AG, výrobce švýcarských kávovarů.
 2. Mediální prostor a pomoc s praktickou realizací poskytuje soutěži společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685, a to prostřednictvím rozhlasového vysílání programu Expres FM, provozovaného dceřinou společností 4S PRODUCTION, a.s., IČO: 25113054 (společnost Seznam.cz, a.s. a ostatní subjekty, v nichž má společnost Seznam.cz, a.s. přímou či nepřímou majetkovou účast, dále jen spolu jako „společnost Seznam.cz“).
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž probíhá od okamžiku jejího zveřejnění, respektive od odvysílání prvních informací o soutěži na programu Expres FM (s předpokladem dne 19. dubna 2021) do 2. května 2021 do 16:29 hodin (dále jen „Termín soutěže“).

II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která se seznámila s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.
 2. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci Organizátora či společnosti Seznam.cz a osoby blízké těmto zaměstnancům.
 3. Soutěžící se soutěže zúčastní tím, že v průběhu Termínu soutěže upeče (či jiným výrobním procesem připraví) dort či zákusek k oslavě narozenin Ranního klubu na programu Expres FM (dále jen „Dort“) a dne 2. května 2021 jej v termínu od 12:00 do 16:29 přinese a registruje do soutěže v JURA Czech – Hospitality centru (v místě sídla Organizátora: Praha 9 – Vysočany, Poděbradská 1020/30, PSČ 19000).
 4. Současnou podmínku je, že jako součást receptu Dortu je soutěžící povinen použít kávu a/nebo čokoládu, a to nejlépe švýcarského původu, a že v rámci registrace Dortu podle předchozího odstavce ve svém mobilním nebo jiném zařízení prokáže soutěžící pomocí fotodokumentace, že registrovaný Dort byl vyroben tzv. „home made“, respektive nebyl připraven komerčně profesionálem; fotodokumentace tedy musí zachytit proces přípravy, respektive výroby Dortu v domácím prostředí za pomoci běžně dostupných technologii (dále jen „Fotodokumentace“). O e-mailové zaslání, respektive poskytnutí Fotodokumentace bude následně požádán pouze výherce soutěže.
 5. Dorty budou po celou dobu skladovány odpovídajícím způsobem a za rovných podmínek pro všechny Dorty.
 6. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Organizátorovi souhlas k zařazení do soutěže a společnosti Seznam.cz k identifikaci soutěžícího (zejména jména a příjmení, případně jména a obce bydliště v rámci vysílání programu Expres FM) a k pořízení a zveřejnění záznamu podoby Dortu či ke zveřejnění Fotodokumentace (zejména na sociálních sítích, případně na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz). Organizátorovi a/nebo společnosti Seznam.cz poskytuje soutěžící zároveň souhlas k využití údajů poskytnutých soutěžícím pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména pro účely vyhlášení a kontaktování výherce, respektive předání výhry).
 7. Fotodokumentace by neměla obsahovat zachycení podoby soutěžícího či třetích osob. Pokud bude součástí Fotodokumentace takovýto obsah, má se za to, že soutěžící disponuje možností a udílí souhlas s užitím takovýchto fotografií pro účely registrace Dortu, respektive odpovídá za užití takovýchto fotografií v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytnutím Fotodokumentace prohlašuje soutěžící, respektive výherce soutěže, zároveň, že vypořádal veškerá případná práva třetích osob související s Fotodokumentací a že odpovídá za veškerou případnou škodu, která vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

 1. Po skončení Termínu soutěže, respektive v průběhu dne 2. května 2021 bude v místě registrace Dortu, tj. v sídle Organizátora (viz výše) jeden zástupce Organizátora a jeden pověřený zástupce společnosti Seznam.cz vyhodnocovat registrované Dorty a zejména na základě vzhledu vybere Dorty (maximálně 10 kusů) postupující do finálového hodnocení.
 2. Soutěžící je oprávněn předat, respektive do soutěže registrovat více Dortů, nicméně platí, že do finálového hodnocení může od jednoho soutěžícího postoupit pouze jeden Dort.
 3. Finálové hodnocení proběhne dne 3. května 2021. V rámci pořadu Ranní klub na programu Expres FM určí zástupci společnosti Seznam.cz se speciálním hostem pořadu vítězný Dort, a to na základě celkového senzorického testu (subjektivního rozhodnutí těchto osob; případné ochutnávání nemusí probíhat u všech Dortů).
 4. Autor (výrobce) vítězného Dortu bude vítězem soutěže, respektive výhercem.
 5. Výherce získá od Organizátora nepeněžní výhru v podobě kávovaru JURA Z10 Aluminium Dark Inox.
 6. Výherce bude identifikován společností Seznam.cz v rámci vysílání programu Expres FM a zároveň s tím kontaktován formou telefonického hovoru, a to prostřednictvím kontaktního telefonního čísla, které soutěžící předá při registraci spolu s Dortem; to vše zejména za účelem oznámení vítězství (dále jen „vyhlášení výsledků“). K tomuto způsobu vyhlášení výsledků dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas.
 7. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří s výhercem zkontaktovat v rámci vyhlášení výsledků, pokusí se o to opakovaně, a to v rámci vysílání programu Expres FM, případně později mimo tzv. živé vysílání. Soutěžící souhlasí, že z průběhu telefonického hovoru může být společností Seznam.cz pořízen zvukový záznam, a to zejména pro účely reprízy oznámení vítězství.
 8. Následně bude výherce kontaktován ze strany Organizátora za účelem dojednání podrobností o způsobu předání výhry ze strany Organizátora.
 9. Společnost Seznam.cz ani Organizátor nejsou povinni jakkoli komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výhercem, ani jakkoli odůvodňovat dílčí či finální rozhodnutí o výběru a hodnocení Dortů.
 10. Vzhledem k okolnosti, že výhra převyšuje částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH, zavazuje se Organizátor, že provede zdanění této výhry dle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.
 11. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora či společnosti Seznam.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor má (po dohodě se společností Seznam.cz) kdykoli právo rozhodnout o změně Termínu soutěže a dalších termínů, o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla (po dohodě se společností Seznam.cz). Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.
 3. Organizátor je (po dohodě se společností Seznam.cz) oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla či další podmínky soutěže a/nebo obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek či předpisů.
 4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou Organizátorem či společností Seznam.cz zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží. Pokud bude při předávání výhry pořizován jakýkoli záznam, může tak Organizátor učinit pouze na základě předchozí dohody s výhercem. Společnost Seznam.cz není nikterak povinna či odpovědna ze vztahu mezi soutěžícími a Organizátorem, zejména pak ze vzájemné komunikace mezi výhercem a Organizátorem a z realizace předání výhry.
 5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.
 6. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook či Instagram, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook či Instagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti pod veřejným odkazem

Aktuální pravidla a soutěžní podmínky naleznete zde.

Podcast