Mysli na prevenci. Otestuj se. Dodržuj léčbu.

Mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky probíhá již několikátým rokem v mnoha státech Evropy. Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci a žloutenku typu B a C, případně syfilis.

I v letošním roce budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. Zastřešující organizací je Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Do Evropského týdne testování se zapojují státní i nestátní organizace.

Evropský týden testování je ideální příležitostí, jak odhalit infekci HIV. Včasný záchyt infekce umožňuje zahájit léčbu. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím.

Testování budou probíhat v období od 22. do 29. listopadu 2021.

Akce je určena široké veřejnosti. Přijít může každý, kdo chce mít jistotu, že se v minulosti nenakazil. Seznam organizací nabízejících bezplatné testování je k dispozici na www.tadyted.com.

Využijte tuto příležitost a otestujte se. Jsme pro Vás k dispozici i na bezplatné Národní lince pomoci 800 144 444.

Aktuální pravidla a soutěžní podmínky naleznete zde.

Podcast