Diamantový šperk v hodnotě 30.000,-

8.4.2019

Diamantový  šperk v hodnotě 30.000,-

Navrhni, nakresli, vymodeluj, vyfoť, registruj a vyhraj zásnubní, anebo pár snubních prstenů podle svého návrhy od Klenoty Diamond Club

Soutěžní návrhy zasílejte na facebook profil společnosti  Klenoty Diamond Club s.r.o. do 5. 5. 2019 

Forma soutěže:
Soutěží se o výrobu šperku dle návrhu jednoho zásnubního prstenu, nebo páru snubních prstenů. Návrhy by měly být ve formě obrázku či fotky, ilustrace či modelu, a to buď vlastnoručně nakreslené či vymodelované a následně vyfotografované. Fantazii se meze nekladou, ale návrh by měl splňovat charakter prstenu - bude se tedy nosit na prstu na ruce. Obrázky či ilustrace můžou také hodnotit a komentovat samotní návštěvníci facebookových stránek, finální výběr je však na zadavateli, který si vyhrazuje právo vybrat vítězný návrh prstenu.

Na základě došlých a vyobrazených obrázků-návrhů vybere Diamond Club jednoho vítěze, který získá realizaci zlatého šperku v níže uvedené hodnotě a je lhostejné, zda si k realizaci šperku zvolí jeden zásnubní či dva snubní prsteny. Celková realizace nepřekračující 30.000,-Kč včetně DPH. Pokud by výherce zvolil dražší variantu realizace, může si rozdíl mezi hodnotou výhry v soutěži a konečnou cenou šperku sám uhradit. 

Registrace do soutěže probíhá od 8. 4. 2019 do půlnoci 5. 5. 2019
Dne 6. 5. 2019 pak bude vítěz kontaktován telefonicky moderátorem ranního vysílání Expres FM. Za situace, kdy výherce v době živého vysílání nepřijme hovor, bude jeho jméno nebo jeho iniciály v živém vysílání oznámeno a na našem webu bude uveřejněn vítězný návrh.

 Nepřehlédněte:

  • Soutěž je určena pouze osobám starším 18ti let věku.
  • Pořadatelem a organizátorem celé soutěže je společnost Klenoty Diamond Club s.r.o.
  • Veškeré právní, zákonné nebo jiné povinnosti a náležitosti je povinna realizovat společnost Klenoty Diamond Club s.r.o. a realizuje je z titulu pořadatele a organizátora soutěže
  • Společnost Klenoty Diamond Club s.r.o. odpovídá za celkovou realizaci samotné soutěže a za následné předání a realizaci výhry.
  • Na výhru není žádný právní nárok.
  • Výherce nemůže požadovat vyplacení výherní hodnoty např. v podobě finanční nebo jiné. 
  • Společnost Voice of Prague, s.r.o., organizuje z titulu obchodního oddělení Expres FM, pouze reklamní plnění k této soutěži. 
  • 4S PRODUCTION, a.s. respektive Expres FM ani Voice of Prague, s.r.o. nenesou právní ani jinou odpovědnost ve vztahu k soutěžícím, výherci a Klenoty Diamond Club s.r.o.

Ochrana osobních údajů, souhlas s pravidly soutěže
Účastník přihlášením se do soutěže způsobem popsaným výše nebo v samotném vysílání rádia projevuje svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou přijata a jak jsou zveřejněna v plném znění na webové stránce rádia. Účastník uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku svůj souhlas s tím, aby on nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s touto soutěží využil ve prospěch objednavatele jeho osobní údaje. Účastník zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno a příjmení (firma), místo bydliště (sídlo), aby byly využity obrazové, zvukové audiovizuální a obdobné záznamy, které budou pořízeny při předávání výher i při jejich následném využívání.

Všechny osobní údaje mohou být zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi rádia jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou smlouvu, stejně jako i pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení a podobně, a to v souladu se souhlasem účastníka uvedeným v registračním emailu. Rádio je oprávněno osobní údaje zpřístupnit svým smluvním partnerům v souladu se souhlasem účastníka.

Účastník uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Účastník má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Účastník má dále vůči, rádiu, pořadateli či zpracovateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká či by se mohl dotknout jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je rádio, pořadatel nebo zpracovatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky účastníka. Pokud by rádio, pořadatel či zpracovatel oprávněné výzvě nevyhověl, je účastník oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.

dc2

Aktuální pravidla a soutěžní podmínky naleznete zde.