Mobilní telefon o vás prozradí mnohé: Vaši povahu i to, jestli jste na peníze

Mobilní telefony se staly nedílnou součástí našeho života. Mnohdy jsou první věcí, po které ráno sáhneme a poslední, kterou večer odkládáme. Psychologové tvrdí, že souvislost mezi výběrem mobilního telefonu a osobnostními rysy člověka je natolik výrazná, že to vypadá, že se chytré telefony staly rozšířením nás samotných. Co o vás prozradí držení telefonu a jeho výběr?

Držení mobilního telefonu

Odbornice na řeč těla Hillie Marshall tvrdí, že ze způsobu, jakým držíte telefon, se dá o vaší osobnosti zjistit mnohé. Lidé, kteří pevně drží mobilní telefon oběma rukama a píší dvěma palci, bývají hodně vytížení a nemají času nazbyt. Dle odbornice je vysoká pravděpodobnost, že tito lidé budou pracovat na vysoké pozici v oboru s velkou konkurencí. Tito lidé podle ní dokážou zpracovat více myšlenek najednou, jsou asertivní, energičtí a snadno se přizpůsobí situaci. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří také drží telefon oběma rukama, ale ke psaní používají jen jeden palec. Tito lidé podle expertky bývají disciplinovaní, opatrní, iniciativní a důslední. Mají smysl pro detail, jsou praktičtí, vychytralí a spolehliví. Druzí se na ně často obrací s žádostí o pomoc, protože jsou výbornými posluchači a umí poskytnout praktické rady.

Třetí skupinu tvoří lidé, kteří mobilní telefon drží v jedné ruce a manévrují palcem stejné ruky. Dle Hillie Marshall to značí sebejistotu. Jsou to přátelští a veselí lidé, plní energie. Jejich slabinou bývá nerozvážnost, do věcí se vrhají po hlavě a nevěnují pozornost detailům, což se jim může vymstít. Na druhou stranu odbornice dodává, že někdy se jim i vyplácí, že jsou ochotní podstoupit riziko. Speciální kategorií jsou lidé, kteří telefon drží vodorovně. O těch odbornice říká, že za každou cenu chtějí, aby jim byla věnována pozornost a mají pocit, že jsou velmi důležití. Mají tendenci navštěvovat dokola ta samá místa v naději, že se s nimi ostatní dají do řeči. Poslední skupinu tvoří lidé, kteří drží telefon v jedné ruce a „datlují“ ukazováčkem druhé ruky. Tento způsob často využívají starší lidé, kteří už nemají tak hbité palce. Tito lidé bývají trpěliví, citliví a laskaví. Také se tento způsob psaní na mobilním telefonu pojí s kreativitou.

woman-hand-holding-smart-phone-blank-screen-copy-space-hand-holding-smartphone-isolated-white-background.jpg

Věříte konspiračním teoriím? Podle psychologů je to spojeno s těmito negativními osobnostními rysy

Jablíčkáři versus uživatelé Androidu

Psychologové ve své studii zkoumali více než 500 uživatelů operačních systémů Android a iOS. Tvrdí, že souvislost mezi výběrem mobilního telefonu a osobnostními rysy člověka je natolik výrazná, že to vypadá, že se chytré telefony staly rozšířením nás samotných. Došli k závěru, že obě skupiny uživatelů vykazují určité znaky. Typický jablíčkář bude mladší člověk, který svůj mobilní telefon vnímá jako symbol společenského statusu. Ke stejnému závěru došla pomocí dotazníkového šetření ve své závěrečné práci i česká studentka oboru Sociologie, Tereza Gottvaldová. Ta zjistila, že respondenti považují mobilní telefon za symbol jejich postavení ve společnosti ve spojitosti s jeho značkou. Většina respondentů v jí provedeném průzkumu uváděla, že iPhone chtějí vlastnit, protože je to pro ně symbol prestiže a bohatství.

Psychologický test: Odpovězte na 4 otázky a zjistěte, jaký jste typ osobnosti a zda máte geniální myšlení

Psychologové z univerzity v Lancasteru také zjistili, že jablíčkáři bývají extrovertnější a je zde větší pravděpodobnost, že to budou ženy. Typickým uživatelem Androidu je starší muž. Psychologové zjistili, že lidé, kteří používají systém Android, jsou upřímnější a milejší a také je tolik nezajímá bohatství a sociální status. "V této studii ukazujeme, že volba operačního systému chytrého telefonu může poskytnout užitečná vodítka, pokud jde o předvídání osobnosti a další charakteristiky jednotlivce," říká Dr. David Ellis z univerzity v Lancasteru.Foto: Freepik


Zdroje : https://theses.cz/id/oraca4/ , https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9676539/How-hold-phone-Expert-reveals-common-ways-say-personality.html , https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161121144206.htm

Podcast