Kvíz k výročí vzniku první československé republiky

Jak se rodila republika? Znáte její největší postavy? Neunikne vám ani ten nejmenší detail ze života prvorepublikových politiků? Nebo se jen chcete dozvědět něco nového? Vyzkoušejte si s námi své znalosti historie mladé československé republiky.

Své odpovědi si poznamenejte (nebo zapamatujte) a porovnejte s řešením níže.

 1. Dějiny samostatného československého státu se začaly formálně psát již 18. října 1918 ratifikováním Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou. Stalo se tomu paradoxně mimo území nově vznikajícího Československa. O den později vychází toto prohlášení na stránkách místního tisku. Kde byla deklarace ratifikována?
  A) ve Vídni
  B) v Paříži
  C) ve Washingtonu
  D) v Moskvě

 2. Tento český ekonom byl aktivním členem prvního odboje a po vzniku republiky se stal prvním československým ministrem financí. Jeho politická kariéra však skončila náhle po tom, co na něj byl 5. ledna 1923 v pražské Žitné ulici spáchán atentát. O jaké významné postavě prvorepublikové politiky je řeč?
  A) Antonín Švehla
  B) Alois Rašín
  C) Edvard Beneš
  D) Jiří Stříbrný

 3. První prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk se před vstupem do politiky věnoval především studiu sociologie a filozofie. Ve své habilitační práci, kterou ukončil docenturu na Vídeňské univerzitě, a kterou vydal ještě před svým nástupem na pozici mimořádného profesora filozofie na nově založené české univerzitě v Praze se věnuje jednomu patologickému společenskému jevu. Čím se jeho habilitační práce zabývala?
  A) sebevraždou
  B) alkoholismem
  C) krádežemi
  D) vandalismem

 4. Významnou postavou, která se zasloužila o vznik společného československého státu, byl i slovenský letec, voják, generál francouzské armády a význačný astronom Milan Rastislav Štefánik. Ačkoli bylo vyjednávání zahraniční podpory pro českou otázku z velké části jeho zásluha, společného státu, jehož zrodu napomáhal, si bohužel nestihl užít. Zemřel během leteckého neštěstí 4. května 1919, když jeho stroj havaroval v katastru obce, které dominoval rokokový zámek a dnes i Štefánikova mohyla. Jak se tato obec s nezvykle znějícím jménem nacházející se v okrese Senec jmenuje?
  A) Slizké
  B) Havaj
  C) Ivanka pri Dunaji
  D) Podolínec

 5. V reakci na sociální a politickou krizi, kterou nově vzniklá republika procházela na samém počátku své existence, byla v roce 1921 vytvořena skupina skládající se z předsedů velkých parlamentních stran. Tato skupina, která ležela mimo standardní legislativní rámec pak zákulisně ovlivňovala politiku následující let. Jak se tato skupina, která využívala praktiky vzájemných ústupků a kompenzací, a které bylo vyčítáno obcházení demokratických principů fungování státu, nazývala?
  A) Dvojka
  B) Trojka
  C) Čtyřka
  D) Pětka

 6. Ústavní listina Československé republiky z roku 1920 se stala první ústavou československého státu. Vycházela z teorie demokratické společnosti a stavěla na systému zastupitelské demokracie v čele s prezidentem. Její autoři se inspirovali i v ústavních listinách jiných zemí. V jakých dvou vyspělých demokraciích hledali autoři první československé ústavy hlavní inspiraci?
  A) USA a Francie
  B) USA a Velká Británie
  C) Rusko a Francie
  D) Velká Británie a Německo

 7. O tom, že bylo Československo ustanoveno jako společný stát československého národa není pochyb. Přesto nebyla skladba obyvatelstva etnicky homogenní a velký podíl tvořili i národnostní menšiny. To se ukázalo i při sčítání lidu, které se odehrálo právě před sto lety, v roce 1921. Jak velký podíl obyvatelstva se v té době hlásil k německé národnosti?
  A) 16 %
  B) 21 %
  C 26 %
  D) 31 %

 8. Osoba prvního československého prezidenta je dnes velmi dobře známa i díky knize rozhovorů, které s Masarykem vedl český spisovatel Karel Čapek. Podle knihy Hovory s T.G.M. byl v roce 2018 natočen stejnojmenný film se slovenským hercem Martinem Hubou v titulní roli Masaryka. Kdo ztvárnil postavu Karla Čapka?
  A) Václav Neužil
  B) Ivan Trojan
  C) Jan Budař
  D) Norbert Lichý

 9. Druhým československým prezidentem byl Edvard Beneš. Tento český politik a státník, v době, kdy studoval na vinohradském gymnáziu, konkrétně mezi lety 1901 – 1904, hrál amatérsky fotbal za jeden pražský celek. Za jaký fotbalový klub nastupoval?
  A) SK Slavia Praha
  B) AC Sparta Praha
  C) FK Meteor Praha
  D) ČAFC Královské Vinohrady

 10. Druhá republika, tedy období mezi podepsáním mnichovské dohody a okupací Moravy a Čech německou armádou, bylo obdobím obav o zachování suverenity a státnosti. S tímto obdobím se pojí i několik dříve rozporuplně vnímaných postav, včetně třetího československého prezidenta Emila Háchy. Nás ovšem budou zajímat postavy dvou předsedů vlády, které se během 166 dní trvání druhé republiky se vystřídaly v křesle předsedy vlády. O které dva politiky se jednalo?
  A) Zdeněk Fierlinger a Jan Syrový
  B) Jan Syrový a Rudolf Beran
  C) Edvard Beneš a Rudolf Beran
  D) Milan Hodža a Jan Syrový

Klíč: 1C, 2B, 3A, 4C, 5D, 6A, 7D, 8C, 9A, 10B

Výsledek:

 • 0 – 3 mohlo to být jednodušší
 • 4 – 6 solidní výsledek
 • 7 – 9 znalec mladého státu
 • 10 jste živoucí legenda


Kam dál? Kvíz: Jak dobře znáte staré české seriály?Titulní foto: Profimedia
Zdroje: Knihy: KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Třetí vydání. Praha: Libri, 2017. 571 stran; KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky. Československo v krizi a v ohrožení (1930-1935). Druhé vydání. Praha: Libri, 2018. 577 stran ; Web: https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/atentat-na-aloise-rasina/; https://www.slavia.cz/clanek.asp?id=10398

Podcast