Jak by osobnosti z portrétů vypadaly ve skutečnosti?

Jak by historické osobnosti, které známe jen z obrazů asi vypadaly ve skutečnosti? Tuto otázku si položil i talentovaný grafik Nathan Shipley. Za pomoci umělé inteligence vdechl portrétům nový život. Co říkáte na jeho výtvory?

Ludwig van Beethoven

V prosinci roku 2020 uplynulo 250 let od doby, kdy se narodil jeden z nejvýznamnějších skladatelů hudby – Ludwig van Beethoven. Jeho hudba byla na svou dobu vizionářská. Zajímavostí je, že svá největší díla složil v době, kdy už byl téměř hluchý, například Ódu pro radost, která je dnes hymnou Evropské unie. Na fotografiích můžete vidět, jak si grafik Nathan Shipley za pomoci umělé inteligence pohrál s obrazem Ludwiga van Beethovena. Portrét byl namalován v roce 1820, nakreslil jej malíř Joseph Karl Stieler.

Seriálové Čarodějky: Jak dnes vypadají herečky ze slavného seriálu? Jedna z nich je k nepoznání!

Marie Antoinetta

Další slavnou osobností, jejíž portrétu za pomoci umělé inteligence vdechl nový život, je Marie Antoinetta. Ta byla dcerou Marie Terezie, své dětství prožila v Schönbrunnu. Když jí bylo 14 let, provdali ji za Ludvíka XVI., sňatek měl ukončit nepřátelství s Francií. Byla známá zejména svou marnivostí a nezřízeným životem, kterému se oddávala. O svůj lid se příliš nezajímala a většinu času trávila na zámku Versailles. Dokonce propadla hazardu a prohrála velké částky peněz. Ačkoliv byla velmi populární mezi dvořany, lid v ní viděl marnivou Rakušanku, která do Francie přivandrovala, aby mohla „luxovat“ státní pokladnu. Její osud zpečetila Velká francouzská revoluce, byla popravena gilotinou na náměstí Place de la Concorde.

Krvavá Marie

Marie I. Tudorovna, známá také jako Krvavá Marie byla dcerou krutého krále Jindřicha VIII. Jablko nepadlo daleko od stromu, jak se za její vlády ukázalo, byla snad ještě horší a šílenější než její otec. Marie I. Tudorovna byla věrná a oddaná římskokatolické církvi a k protestanství pociťovala silný odpor. Nechala popravit tehdejšího arcibiskupa Thomase Cranmera a nahradila ho svým spojencen Reginaldem Polem. Vládla pevnou rukou a pronásledovala příslušníky anglikánské církve, na hranici nechala upálit 300 z nich, záminkou bylo obvinění z kacířství. Celá Anglie si oddechla až v roce 1558, kdy na trůn nastoupila královna Alžběta I.

Mona Lisa

O tom, kdo je ve skutečnosti Mona Lisa ze slavného obrazu od malíře Leonarda da Vinciho, se vedou dodnes spekulace. Grafik Nathan Shipley nám přiblížil, jak by dnes asi vypadala. Jako nejpravděpodobnější se její teorie, že na portrétu je zachycena manželka floretského obchodníka s hedvábím Franceska del Gioconda. Jisté to však není, spekuluje se, že to také může být portrét vévodkyně Isabelly Aragonské, vyobrazení manželky milánského vévody Beatrice D´Este nebo se také může jednat o podobiznu ženy jménem Pacifica Brandani, což byla milenka Giuliana de Medici. Nejšílenější konspirační teorie hovoří o tom, že na obraze by mohl být dokonce zachycen i muž!

William Shakespeare

Grafik Nathan Shipley si pohrál i s portrétem jednoho z nejslavnějších spisovatelů všech dob, takto by dnes mohl vypadat William Shakespeare. Někdy se mu přezdívá "bard z Avonu", proto se grafik vtipně ptá, zda je to, či není to bard, tím naráží na slavnou Shakespearovu divadelní hru Hamlet.

Celebrity, které těžce litovaly, že vzaly tyto role: Nyní zpytují svědomí a sypou si popel na hlavu

Foto: Leonardo da Vinci, Public domain, via Wikimedia Commons

Podcast